itos_absolute 02-8406745(6)

FAQs

วิธีการเข้าสู่ระบบ plesk

ท่านจะได้รับไอพีเครื่อง server ของท่าน วิธ๊เข้า https://ip:8443

พอเข้าเสร็จแล้วท่านจะเห็นหนา login ดังรูป

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

แนะนำให้ท่านเปลี่ยนทุกครั้ง เมื่อได้รับรหัสจากเราไปแล้ว

1.เมื่อเข้าสู้ระบบแล้ว เลือก

2.ใส่รหัสเดิมและ ใส่รหัสที่ต้องการได้เลย

วิธีการ restart service

หากท่านสังเกตว่า server ช้าลองแก้ปัญหาเบื้องต้นดูก่อน

1.เลือก Tools

2.เลือก service Management

3.ติ๊กถูก service ที่ต้องการ จะ restart หลังจากนั้นก็กดปุ่ม restart

 

วิธีการทำ backup server

backup ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก.

1.เลือก tools

2.เลือก backup manager

3.เลือก backup

4.เลือกกรอง ตามช่อง ชื่อไฟล์ และอีเมล์ แจ้งเตือนเมื่อ backup เสร็จ