แจ้งปัญหาด่วน itos_absolute 02-840-6745-6

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

เริ่มต้น

โทรสอบถามหรือเมล์สอบถาม พูดคุยเพื่อสอบถามสินค้าของเรา และความต้องการของท่านให้ตรงกัน ว่าท่านต้องการแบบไหนอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน

เสนอราคา

ทางทีมจะทำการเสนอราคาเพื่อยืนยันความถูกต้อง ของสิ่งที่ คุยกัน ท่านเซ็นกลับมาโดยการ fax หรือเมล์ ยอมรับข้อตกลง เราสามารถเปิดระบบให้ก่อนกรณีที่ท่านแนบบ PO มาให้ด้วย

โอนเงิน

โอนเงิน ตามเลขที่บัญชีด้านล่าง กรณีที่ท่านไม่มี po ต้อง ชำระเงินก่อนเปิดระบบ หากท่านชำระแล้วส่งหลักฐานยืนยัน การเปิดระบบให้ทางเราทางเมล์ หรือ Fax

ใช้งานได้

เมื่อขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้น ทางเราจะส่ง รหัสต่าง ๆ ไปให้ตามประวัติที่ท่านแจ้ง ไม่เกิน 1 ชั่วโมงหลังโอนเงิน


คำแนะนำ

กรุณาอย่าลืมแจ้งรายละเอียดของคุณ เมื่อชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร และแฟกซ์สลิปที่ทำรายการส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-8406701

การจัดส่งเอกสารชำระเงิน

ราคาค่าบริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กรูณาแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี พร้อมกับการยืนยันการชำระเงิน โดยลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ) 3% ได้ (ค่าบริการ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป)

การคำนวนยอดหัก ณ ที่จ่าย

คำนวนหายอดเงินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดเงินค่าบริการ (ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เช่น ค่าบริการ 3,600 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3% (-108 บาท) รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (+252 บาท) ยอดชำระจะเท่ากับ 3,600 - 108 + 252 = 3,744 บาท

** มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ billing@asis.co.th หรือ boss@asis.co.th โทร 02-8406745-6

 

ท่านสามารถชำระเงินได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน หรือการสั่งจ่ายเช็ค รวมไปถึง ชำระผ่าน paypal เราก็มีบริการ เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณา ติดต่อ เพื่อยืนยันการชำระมาที 02-8406745-6

การสั่งซื้อ

คุณสามารถสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บโดยคลิกที่ Order Now หรือติดต่อฝ่ายขายของเราได้ที (ในเวลาทำการ) 02-8406745-6

การชำระค่าบริการ

ธนาคารกรุงเทพ สาขา บิ๊๊กซี ประชาอุทิศ 90

บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 030-707837-8 (แอบโซลูท ไอที เอ้าซอร์ส บจก.)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊๊กซี ประชาอุทิศ 90

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 404-803557-6 (แอบโซลูท ไอที เอ้าซอร์ส บจก.)
เฉพาะลูกค้า idc , colocation , domain , hosting , vps

Management Services

  • Sales Analysis & Pricing Analysis
  • Online Management Advice
  • Advertising
  • Product and Price Analysis
  • Lead Generation
  • Management Research
  • Information Technology
  • Market Assesment

 

host , hosting , เช่า host , เช่า hosting , บริการโฮส , บริการ host , บริการ hosting , เช่าโฮศ , เช่าพื้นที่ทำเว็บ , ให้บริการ host , ให้บริการโฮส